Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

angyali imádság...

Kép

Képzeld el, hogy e pillanatban egy angyal ül melletted...
Csend van... Maradj nyugodt...
Gondolataidban gyűjtsd össze minden gondod...
Minden, ami nyomaszt, minden,
ami boldogtalanná tesz, ami gátol; gondok, bánat, betegség...
A kilátástalanság, a kudarc, a rossz döntések előtti félelem...
Összpontosíts minden rosszra, ami benned van...

 

 

S képzeld el, hogy mindezt átnyújtod az angyalnak.
Vedd a kezedbe, rakd egy képzeletbeli táskába,
s nyújtsd át annak, aki megszabadít e sok bajtól.
S most gondolj arra, amit szeretnél:
az elérhetetlennek tűnő vágyaidra,
vagy hívd elő a megtörtént szép emlékeket...
...a boldogságot, örömet, barátságot,
nyugalmat, szeretetet...
Szorítsd az összes szépet a tenyeredbe...
Őrizd meg magadnak, s köszönd meg,
hogy részese lehettél e pillanatoknak...
Légy hálás minden maradó jóért, s eltűnő rosszért.
Lélegezz mélyeket! Számolj háromig,
És most... Képzeld el, hogy az angyalka meghallgatta kéréseid...

 

Vigyázzanak rád az angyalok!
Ma, Holnap, mindörökké.

 

Kép

 HIMNUSZ-IMÁK ANGYALOKHOZ


Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk,
békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
hozza kegyelmed!

 

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
látogatása!

 

Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,
mennyek angyalát, hogy a sok betegnek
gyógyulást hozzon, utas életünkben
jóra vezessen!

Krisztus, angyalnép örökös Királya,
add, hogy énekünk az övékkel együtt
áldja mindig azt, aki egy, de három,
és egyedül szent! Ámen.

 

 

 

Szent Mihály arkangyal a három főangyal egyike ( Michael -ki olyan mint az Isten- Rafael, Gabriel és a negyedik Lucifer volt, a fényhozó, aki csak sötétséget hozott Krisztus világosságába, a luxust, az éj fényűzését a Nap világossága helyett...)

 Szent Mihály küzd értünk a gonosz Ellenség ellen, Ő az összes angyali seregek, az angyalok mind a kilenc karának vezére, és igen nagy segítségünk...

 

“Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.”
(XIII. Leó pápa)

 

Imádság Szent Mihály főangyalhoz

Ó, dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől! Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent!

Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme!
Hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!

Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra, hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól, és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe! Ámen. (Jánossy Gábor szerk.: Rózsafüzér imakönyv, 149. old.)

 

 

Szent Mihály arkangyal, az égi seregek vezére, te legyőzted a sátánt. Istentől kaptál erőt és hatalmat, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmának kevélységét. Könyörögve kérünk, segíts, hogy szívünk igazán alázatossá váljék, és mindig rendíthetetlen hűséggel teljesítsük Isten akaratát, hogy minden szenvedésben és bajban erős lelkűek legyünk, és majdan megállhassunk Isten ítélőszéke előtt! (Tengernek Csillaga II/5.)

 

 

ANGYALVARÁZSLAT

EZ EGY NAGYON SZÉP VARÁZSLAT, AMELY 26 KÜLÖNBÖZŐ ANGYALT SZÓLÍT HOZZÁD. EZT A VARÁZSLATOT BÁRMIRE HASZNÁLHATOD, AMIRE CSAK SZERETNÉD. HA EL VAGY KESEREDVE VALAMIÉRT, HA SEGÍTSÉGRE VÁGYSZ, HA FÉLSZ VALAMITŐL, VAGY HA TANÁCSTALAN VAGY....

BÁRMIKOR ELVÉGEZHETED A VARÁZSLATOT. A VARÁZSIGE RENDKÍVÜL HATÉKONY, DE A LEHETŐ LEGJOBB HATÁS ELÉRÉSÉÉRT GYAKRAN MEGISMÉTELHETED.

ELŐSZÖR IS MONDD KI A KÍVÁNSÁGODAT, AZTÁN PEDIG MONDD EL A KÖVETKEZŐ, 26 ANGYALT SZÓLÍTÓ VARÁZSIGÉT:

 

ARIEL ELKEZDI

BARADIEL VEZETI AZ ÚTJÁN

A CHALKYDRIK ELÉNEKLIK

DÉVÁK TESTET ADNAK NEKI

ELOHIM AZ AKARATÁT ADJA NEKI

A FRAVASHIK JOBBÁ TESZIK

GÁBRIEL ELHOZZA

A HAFAZÁK VIGYÁZNAK RÁ

AZ ISCHIMEK KIEGYENSÚLYOZZÁK

JAEL ŐRZI ŐT

KADMIEL MEGSZÜLI

LAHABIEL SEGÍTI

MIHÁLY FELEMELI

NEBO GONDOZÁSÁBA VESZI

OFANIEL MEGLÁTJA

PATRÓNUS ANGYALOK FELSZENTELIK

QUESTORIA KIMONDJA

RAFAEL ELTÖLTI ÉS ELINDÍTJA

SANDALFON IMÁDKOZIK ÉRTE

A TRÓNUSOK SZENTSÉGESSÉ TESZIK

URIEL MEGERŐSÍTI

VREVOIL FELFEDI ÉS LÁTHATÓVÁ TESZI

A WANADIK MEGVÉDIK

XATHANAEL ATYÁSKODIK FELETTE

YAHRIEL MEGTÖLTI A HOLD FÉNYÉVEL

A ZODIÁKUS ANGYALAI LEPECSÉTELIK ÉS LEZÁRJÁK

A SZENTLÉLEK PEDIG ELHOZZA NEKEM TÉREN ÉS IDŐN ÁT.

ÁMEN

 

A DOMINÁNS KEZEDDEL RAJZOLJ A LEVEGŐBE EGY EGYENLŐ SZÁRÚ KERESZTET.

NEM BAJ, HA NEM TUDOD KIEJTENI A NEVEKET, VAGY HA NEM TUDOD, HOGY MELYIK MIT JELENT. AZ SEM GOND HA NEM TUDOD FEJBŐL A VARÁZSIGÉT, OLVASHATOD IS.

AZ ANGYALOK TUDNI FOGJÁK, MIRE GONDOLSZ, MIT SZERETNÉL.

 

BEKÜLDTE:  MONA

 

 

 

Ima lélektársunk megtalálásáért

 

Istenem,

Kérlek téged és a romantika Angyalait, segítsetek nekem abban, hogy csodálatos kapcsolatban élhessek a lélektársammal. Kérlek, vezess engem, hogy megtalálhassam lélektársamat, segíts, hogy találkozhassunk, és késedelem nélkül boldogíthassuk egymást. Kérlek, segíts olyan körülményeket teremteni, melyek hozzásegítenek ehhez a csodálatos párkapcsolathoz most azonnal. Segíts meggyógyítani és feloldani minden blokkot tudatomban, testemben és érzelmeimben, melyek félelmet kelthetnek bennem az igaz szerelemmel szemben. Segíts, hogy meghalljam, és követni tudjam isteni vezettetésedet, amely elvezet a lélektársi kapcsolathoz, és segít élvezni azt. Tudom, hogy lélektársam ugyanolyan lázasan keres engem, mint én őt. Mindketten kérjük, hogy segíts nekünk összetalálkozni és segíts nekünk megismerni és elfogadni az igaz szerelem áldását.

Köszönöm.

 

 

 

 

 

                                                              

 

Ima egy meglévő kapcsolat meggyógyításáért

 

Szeretet Istenem

Kérlek téged és az Angyalokat, segítsetek meggyógyítani szerelmi életemet. Szándékomban áll elengedni minden, még bennem élő engesztelhetetlenséget önmagam és társam felé, és kérem az Angyalokat, hogy tisztítsanak meg minden haragtól és sértődöttségtől most. Segíts, kérlek, hogy én és a társam a szeretet tekintetével tudjunk egymásra nézni. Kérem, hogy hibáink minden következménye törlődjön el az idő minden terjedelmében. Kérlek, segíts társamnak is, hogy harmóniában, barátságban, romantikus szerelemben, tiszteletben, őszinteségben és igaz szerelemben élhessünk. Kérlek, újítsd meg szerelmünket.

Köszönöm.

 

 

 

Ima életcélunk megtalálásáért

 

 

Mindenkinek, aki fentről vigyáz rám,

Azt hiszem elfelejtettem mennyei életcélomat, és kérem a segítségeteket, hogy visszaemlékezhessek arra, miért jöttem el ide ez alkalommal. Kész vagyok elengedni minden félelmet, ami megakadályoz abban, hogy visszaemlékezzek életcélomra, a sikertől és bukástól való félelmet is beleértve. Tudom, hogy képes vagyok betölteni feladatomat, és kérem a folyamatos vezettetést, hogy megtaláljam, azt az utat, amelyen örül a szívem. Kérlek, segíts felismernem a különbséget az öröm és a félelem között, hogy értelmes cselekedeteimmel szolgálhassak másokat, és örömet hozhassak önmagam számára.

Köszönöm.

 

 

                                                           

Ima egy új munkahelyért

 

Szeretet Teremtőm!

Tudom, hogy útmutatást adsz nekem egy új munkahely megtalálásához, és kérlek, segíts,hogy észrevegyem az ajtókat, amelyeket most nyitsz meg előttem. Kérek nagyon világos, és egyértelmű jeleket, melyek elvezetnek engem az új munkahelyhez, ahol tehetségemet és érdeklődésemet értelmesen kamatoztathatom. Kérlek, segíts, hogy tudatában legyek annak, hogy megérdemlek egy csodálatos új munkahelyet, és nyugtasd meg a bennem lévő idegességet az interjúk alatt. Kérem, az Angyalok segítsenek önbizalmam és bátorságom megerősítésében, és segíts hogy abban a biztos tudatban legyek, hogy segítesz nekem.

Ámen.

 

 

 

Ima az egészségért és a gyógyulásért

 

Istenem!

Tudom, hogy önmagad tökéletes képmására alkottál engem. Kérlek téged Szent Szellem, és Michael Arkangyal segítsetek megismerni és megtapasztalni ezt az egészséget fizikai testemben. Kész vagyok elengedni minden olyan gondolatot és viselkedésformát, ami a betegség és fájdalom illúzióját kelti életre. Tudom, hogy mindenütt jelenvaló vagy, ezért jelen vagy testem minden sejtjében is. Kérlek, segíts, hogy érezzem szeretetedet fizikai testemben, hogy tudjam és érezzem, hogy a karjaidban tartasz.

 

Ámen.

 

 

 

 

Ima, növekvő üzleti lehetőségekért

 

Szeretet Istenem és Angyalok!

Kérem, hogy mindenki, aki számára áldásosak üzleti termékeim és szolgáltatásaim, lépjen velem kapcsolatba ma. Tárt karokkal üdvözlöm az életembe lépő új embereket és lehetőségeket. Kész vagyok elengedni minden negatív gondolatot, gondolatmintát, és hiedelmet, ami elszabotálná új lehetőségeimet. Kérlek, segítsetek, hogy elhiggyem, hogy megérdemlem a jót.

Köszönöm.

 

 

 

 

 

Ima az anyagi biztonságért

 

Szeretet Istenem!

 

Tudom, hogy Te vagy a forrása minden jónak, és hogy Te ellátsz engem mindennel, minden tekintetben. Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat. Kérlek, segíts, hogy átéljem a béke, hála, és az anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesítesz. Nyitott vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő tervnek. Most látom és érzem önmagam és mindenki mást, tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel, a bőséges univerzum iránt, amit teremtettél.

Köszönöm, ámen.

 

 

A mappában található képek előnézete Angyalos képek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

hitel

Mr Carlos Ellison,2015.08.18 01:56

Szüksége van egy hitel? Voltál már keres, ahol kap hitelt? Voltál már próbálok bármilyen hitelt? majd alkalmazza most? (carlosellisonfinance@outlook.com), ha azt akarjuk, hogy megfizethető kölcsön. Hitel ajánlat itt egy nagyon alacsony kamatláb 2%. Írjon nekünk most, ha érdekel.

Ma

Én,2015.08.16 20:24

Angyalok kérlek titeket, segítsetek anyagi helyzetem javításában! Az életem boldogsága térjen vissza hozzám! Nagyon fontos, hogy rendbe jöjjön minden! Köszönöm!

Most

Kata,2015.08.15 05:54

Angyalok kérlek segítsetek engem anyagi helyzetem javításában! Az öröm és a boldogság térjen vissza hozzám életem végéig! Erőben, egészségben! Köszönöm!

Most

Kata,2015.08.14 19:20

Angyalok kérlek segítsetek nehéz anyagi helyzetemen! A boldogságom térjen vissza életem végéig! Erőben, egészségben, örömben legyen részem minden nap! Köszönöm, hogy figyeltek rám!

Most

Kata,2015.08.13 19:56

Angyalok kérlek segítsetek nehéz anyagi helyzetemen! A boldogságom térjen vissza életem végéig! Erőben, egészségben, örömben legyen részem minden nap! Köszönöm, hogy figyeltek rám!

ERZSEBET

erzsebet,2015.07.16 22:14

Kerlek angyalkaim segitsetek meg hogy a csaladom biztonsagban legyen es az unokaim ne veszitsek el a szuleiket legyen beke koztuk es a ferjemnek adj eszt es erot hogy ne viselkedjen ugy amit tet tobbe kerlek segits engem adj erot es munkat es adj csaladomban beket

erzsikeboda@GMAIL.COM

erzsebet,2015.07.16 22:12

Kerlek angyalkaim segitsetek meg hogy a csaladom biztonsagban legyen es az unokaim ne veszitsek el a szuleiket legyen beke koztuk es a ferjemnek adj eszt es erot hogy ne viselkedjen ugy amit tet tobbe kerlek segits engem adj erot es munkat es adj csaladomban beket

Großschönach, DE

Noemi,2015.07.08 13:51

Köszönöm angyalok, hogysegitetek a testvéremen!
Különösképpen köszönet az öranyalomnak, Clara-nak! Te mindig itt vagy velem!
Noemi

Komló

Gyöngyi,2015.02.28 09:40

Drága Angyalok!Kérlek segitsetek nekem kilátástalan helyzetemben.A bank,vagy az apeh ne vigye el az autónkat,kapjam meg a hiteleket,segitsetek anyagi helyzetem javulásában.Köszönöm.Ámen

szentendre

edina,2015.06.29 11:27

drága angyalkák!
segítsetek mérhetetlen nehéz anyagi helyzetünkben.deviza hitelünk kifizetésében, új vállalkozásunk beindításában, vevőm pozitív kitartó hozzáállásában bank jóindulatában.
köszönöm!

Paks

marcsi ,2015.06.18 20:57

kerlek benneteket jo angyalok halgassatok meg keresemet vigyazzatok a gyermekeimre egeszsegukre mutassatok meg nekik a jo utat es kerlek benneteket hogy megorizhessem egeszsegemet megtalaljam a boldogsagot es az anyagi biztonsagot a ferjemet vezessetek a jo utra hogy megtanulja az alkohol nelkuli eletet koszonom szep szeretett angyalok

hargita

kati,2015.04.07 14:29

Draga jo angyalok kerlek segitsetek férjem megtérésééert hogy ne igyon tobbet és ne fojtasson más kapcsolatot senkivel csak a családját szeresse kuld vissza hozzám és gyerekeihez.Segitsetek hogy lelkem meggyogyujon hogy ne fájon ennyire.Koszonom nektek angyalok.

becskerek

IREN,2015.06.09 13:59

Drága angyalok. kérlek beneteket pénzügyi dolgaim rendbe hozására.köszönöm

becskerek

IREN,2015.06.09 14:05

Drága angyalok. kérlek beneteket pénzügyi dolgaim rendbe hozására.köszönöm

Győr

Krisztina,2015.06.01 23:34

Drága Angyalok! Köszönöm, hogy eddig mindig segítettek az utamon. Kérlek Benneteket vigyázzatok a Családomra, egészségben, és szeretetben élhessünk. Kérlek vezessetek a helyes utamon, érjem el a kitűzött céljaimat. Segítsetek legyőzni a hiányt, szomorúságot, és megbántottságot a tönkrement kapcsolatom miatt. És kérlek vezessetek utamon, hogy megtaláljam a lelki társamat, akire vágyom, és boldogan élhessünk együtt. Kérlek segítsetek, hogy meglássam a jeleket, amiket nekem küldötök. Köszönöm Angyalkáim!

Mórahalom

Szilvia,2015.05.21 16:46

Drága angyalok segítsetek, hogy megoldódjon ez a nagy bánatom ami most körülvett,úgy érzem nem birom már tovább....történjen meg a csoda,alázattal nagyon szépen kérem a segítségeteket,hogy a drága gyermekeim ne veszítsék el az anyukájukat....hálás leszek egy életre...köszönöm angyalkáim.

Re: Mórahalom

Eweleen ,2015.05.26 06:07

A ne és a nem szót ne használd, azt nem értik,nem hallják az Angyalok. Isten ezt a két szót elvette tőlük. Számukra ez a két szó nem létezik.

pladány

Anita,2015.05.22 06:19

Drága Angyalaim tíszta szivemböl kérem aszt hogy ma jó idő legyen és menyünk a fűrdöbe. És segítsd meg az anyukámat hogy ne legyen beteg könyörgöm .Ámen!

Mórahalom

Szilvia,2015.05.21 16:46

Drága angyalok segítsetek, hogy megoldódjon ez a nagy bánatom ami most körülvett,úgy érzem nem birom már tovább....történjen meg a csoda,alázattal nagyon szépen kérem a segítségeteket,hogy a drága gyermekeim ne veszítsék el az anyukájukat....hálás leszek egy életre...köszönöm angyalkáim.

Gyor 2015 0,5 5

Linda,2015.05.06 19:12

Draga angyalok .segitsetek az utamon.