Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

angyali imádság...

Kép

Képzeld el, hogy e pillanatban egy angyal ül melletted...
Csend van... Maradj nyugodt...
Gondolataidban gyűjtsd össze minden gondod...
Minden, ami nyomaszt, minden,
ami boldogtalanná tesz, ami gátol; gondok, bánat, betegség...
A kilátástalanság, a kudarc, a rossz döntések előtti félelem...
Összpontosíts minden rosszra, ami benned van...

 

 

S képzeld el, hogy mindezt átnyújtod az angyalnak.
Vedd a kezedbe, rakd egy képzeletbeli táskába,
s nyújtsd át annak, aki megszabadít e sok bajtól.
S most gondolj arra, amit szeretnél:
az elérhetetlennek tűnő vágyaidra,
vagy hívd elő a megtörtént szép emlékeket...
...a boldogságot, örömet, barátságot,
nyugalmat, szeretetet...
Szorítsd az összes szépet a tenyeredbe...
Őrizd meg magadnak, s köszönd meg,
hogy részese lehettél e pillanatoknak...
Légy hálás minden maradó jóért, s eltűnő rosszért.
Lélegezz mélyeket! Számolj háromig,
És most... Képzeld el, hogy az angyalka meghallgatta kéréseid...

 

Vigyázzanak rád az angyalok!
Ma, Holnap, mindörökké.

 

Kép

 HIMNUSZ-IMÁK ANGYALOKHOZ


Szent Mihályt küldd el, könyörögve kérünk,
békeangyalként a körünkbe, Krisztus;
látogasson meg, s valahányszor eljön,
hozza kegyelmed!

 

Gábor is jöjjön, az erős, hatalmas;
űzze el tőlünk a gonosz kísértőt,
templomunkat bő javaiddal áldja
látogatása!

 

Rafaelt is küldd, a nagy égi orvost,
mennyek angyalát, hogy a sok betegnek
gyógyulást hozzon, utas életünkben
jóra vezessen!

Krisztus, angyalnép örökös Királya,
add, hogy énekünk az övékkel együtt
áldja mindig azt, aki egy, de három,
és egyedül szent! Ámen.

 

 

 

Szent Mihály arkangyal a három főangyal egyike ( Michael -ki olyan mint az Isten- Rafael, Gabriel és a negyedik Lucifer volt, a fényhozó, aki csak sötétséget hozott Krisztus világosságába, a luxust, az éj fényűzését a Nap világossága helyett...)

 Szent Mihály küzd értünk a gonosz Ellenség ellen, Ő az összes angyali seregek, az angyalok mind a kilenc karának vezére, és igen nagy segítségünk...

 

“Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: “Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.”
(XIII. Leó pápa)

 

Imádság Szent Mihály főangyalhoz

Ó, dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől! Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent!

Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme!
Hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!

Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra, hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól, és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe! Ámen. (Jánossy Gábor szerk.: Rózsafüzér imakönyv, 149. old.)

 

 

Szent Mihály arkangyal, az égi seregek vezére, te legyőzted a sátánt. Istentől kaptál erőt és hatalmat, hogy alázatoddal megsemmisítsd a sötétség hatalmának kevélységét. Könyörögve kérünk, segíts, hogy szívünk igazán alázatossá váljék, és mindig rendíthetetlen hűséggel teljesítsük Isten akaratát, hogy minden szenvedésben és bajban erős lelkűek legyünk, és majdan megállhassunk Isten ítélőszéke előtt! (Tengernek Csillaga II/5.)

 

 

ANGYALVARÁZSLAT

EZ EGY NAGYON SZÉP VARÁZSLAT, AMELY 26 KÜLÖNBÖZŐ ANGYALT SZÓLÍT HOZZÁD. EZT A VARÁZSLATOT BÁRMIRE HASZNÁLHATOD, AMIRE CSAK SZERETNÉD. HA EL VAGY KESEREDVE VALAMIÉRT, HA SEGÍTSÉGRE VÁGYSZ, HA FÉLSZ VALAMITŐL, VAGY HA TANÁCSTALAN VAGY....

BÁRMIKOR ELVÉGEZHETED A VARÁZSLATOT. A VARÁZSIGE RENDKÍVÜL HATÉKONY, DE A LEHETŐ LEGJOBB HATÁS ELÉRÉSÉÉRT GYAKRAN MEGISMÉTELHETED.

ELŐSZÖR IS MONDD KI A KÍVÁNSÁGODAT, AZTÁN PEDIG MONDD EL A KÖVETKEZŐ, 26 ANGYALT SZÓLÍTÓ VARÁZSIGÉT:

 

ARIEL ELKEZDI

BARADIEL VEZETI AZ ÚTJÁN

A CHALKYDRIK ELÉNEKLIK

DÉVÁK TESTET ADNAK NEKI

ELOHIM AZ AKARATÁT ADJA NEKI

A FRAVASHIK JOBBÁ TESZIK

GÁBRIEL ELHOZZA

A HAFAZÁK VIGYÁZNAK RÁ

AZ ISCHIMEK KIEGYENSÚLYOZZÁK

JAEL ŐRZI ŐT

KADMIEL MEGSZÜLI

LAHABIEL SEGÍTI

MIHÁLY FELEMELI

NEBO GONDOZÁSÁBA VESZI

OFANIEL MEGLÁTJA

PATRÓNUS ANGYALOK FELSZENTELIK

QUESTORIA KIMONDJA

RAFAEL ELTÖLTI ÉS ELINDÍTJA

SANDALFON IMÁDKOZIK ÉRTE

A TRÓNUSOK SZENTSÉGESSÉ TESZIK

URIEL MEGERŐSÍTI

VREVOIL FELFEDI ÉS LÁTHATÓVÁ TESZI

A WANADIK MEGVÉDIK

XATHANAEL ATYÁSKODIK FELETTE

YAHRIEL MEGTÖLTI A HOLD FÉNYÉVEL

A ZODIÁKUS ANGYALAI LEPECSÉTELIK ÉS LEZÁRJÁK

A SZENTLÉLEK PEDIG ELHOZZA NEKEM TÉREN ÉS IDŐN ÁT.

ÁMEN

 

A DOMINÁNS KEZEDDEL RAJZOLJ A LEVEGŐBE EGY EGYENLŐ SZÁRÚ KERESZTET.

NEM BAJ, HA NEM TUDOD KIEJTENI A NEVEKET, VAGY HA NEM TUDOD, HOGY MELYIK MIT JELENT. AZ SEM GOND HA NEM TUDOD FEJBŐL A VARÁZSIGÉT, OLVASHATOD IS.

AZ ANGYALOK TUDNI FOGJÁK, MIRE GONDOLSZ, MIT SZERETNÉL.

 

BEKÜLDTE:  MONA

 

 

 

Ima lélektársunk megtalálásáért

 

Istenem,

Kérlek téged és a romantika Angyalait, segítsetek nekem abban, hogy csodálatos kapcsolatban élhessek a lélektársammal. Kérlek, vezess engem, hogy megtalálhassam lélektársamat, segíts, hogy találkozhassunk, és késedelem nélkül boldogíthassuk egymást. Kérlek, segíts olyan körülményeket teremteni, melyek hozzásegítenek ehhez a csodálatos párkapcsolathoz most azonnal. Segíts meggyógyítani és feloldani minden blokkot tudatomban, testemben és érzelmeimben, melyek félelmet kelthetnek bennem az igaz szerelemmel szemben. Segíts, hogy meghalljam, és követni tudjam isteni vezettetésedet, amely elvezet a lélektársi kapcsolathoz, és segít élvezni azt. Tudom, hogy lélektársam ugyanolyan lázasan keres engem, mint én őt. Mindketten kérjük, hogy segíts nekünk összetalálkozni és segíts nekünk megismerni és elfogadni az igaz szerelem áldását.

Köszönöm.

 

 

 

 

 

                                                              

 

Ima egy meglévő kapcsolat meggyógyításáért

 

Szeretet Istenem

Kérlek téged és az Angyalokat, segítsetek meggyógyítani szerelmi életemet. Szándékomban áll elengedni minden, még bennem élő engesztelhetetlenséget önmagam és társam felé, és kérem az Angyalokat, hogy tisztítsanak meg minden haragtól és sértődöttségtől most. Segíts, kérlek, hogy én és a társam a szeretet tekintetével tudjunk egymásra nézni. Kérem, hogy hibáink minden következménye törlődjön el az idő minden terjedelmében. Kérlek, segíts társamnak is, hogy harmóniában, barátságban, romantikus szerelemben, tiszteletben, őszinteségben és igaz szerelemben élhessünk. Kérlek, újítsd meg szerelmünket.

Köszönöm.

 

 

 

Ima életcélunk megtalálásáért

 

 

Mindenkinek, aki fentről vigyáz rám,

Azt hiszem elfelejtettem mennyei életcélomat, és kérem a segítségeteket, hogy visszaemlékezhessek arra, miért jöttem el ide ez alkalommal. Kész vagyok elengedni minden félelmet, ami megakadályoz abban, hogy visszaemlékezzek életcélomra, a sikertől és bukástól való félelmet is beleértve. Tudom, hogy képes vagyok betölteni feladatomat, és kérem a folyamatos vezettetést, hogy megtaláljam, azt az utat, amelyen örül a szívem. Kérlek, segíts felismernem a különbséget az öröm és a félelem között, hogy értelmes cselekedeteimmel szolgálhassak másokat, és örömet hozhassak önmagam számára.

Köszönöm.

 

 

                                                           

Ima egy új munkahelyért

 

Szeretet Teremtőm!

Tudom, hogy útmutatást adsz nekem egy új munkahely megtalálásához, és kérlek, segíts,hogy észrevegyem az ajtókat, amelyeket most nyitsz meg előttem. Kérek nagyon világos, és egyértelmű jeleket, melyek elvezetnek engem az új munkahelyhez, ahol tehetségemet és érdeklődésemet értelmesen kamatoztathatom. Kérlek, segíts, hogy tudatában legyek annak, hogy megérdemlek egy csodálatos új munkahelyet, és nyugtasd meg a bennem lévő idegességet az interjúk alatt. Kérem, az Angyalok segítsenek önbizalmam és bátorságom megerősítésében, és segíts hogy abban a biztos tudatban legyek, hogy segítesz nekem.

Ámen.

 

 

 

Ima az egészségért és a gyógyulásért

 

Istenem!

Tudom, hogy önmagad tökéletes képmására alkottál engem. Kérlek téged Szent Szellem, és Michael Arkangyal segítsetek megismerni és megtapasztalni ezt az egészséget fizikai testemben. Kész vagyok elengedni minden olyan gondolatot és viselkedésformát, ami a betegség és fájdalom illúzióját kelti életre. Tudom, hogy mindenütt jelenvaló vagy, ezért jelen vagy testem minden sejtjében is. Kérlek, segíts, hogy érezzem szeretetedet fizikai testemben, hogy tudjam és érezzem, hogy a karjaidban tartasz.

 

Ámen.

 

 

 

 

Ima, növekvő üzleti lehetőségekért

 

Szeretet Istenem és Angyalok!

Kérem, hogy mindenki, aki számára áldásosak üzleti termékeim és szolgáltatásaim, lépjen velem kapcsolatba ma. Tárt karokkal üdvözlöm az életembe lépő új embereket és lehetőségeket. Kész vagyok elengedni minden negatív gondolatot, gondolatmintát, és hiedelmet, ami elszabotálná új lehetőségeimet. Kérlek, segítsetek, hogy elhiggyem, hogy megérdemlem a jót.

Köszönöm.

 

 

 

 

 

Ima az anyagi biztonságért

 

Szeretet Istenem!

 

Tudom, hogy Te vagy a forrása minden jónak, és hogy Te ellátsz engem mindennel, minden tekintetben. Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat. Kérlek, segíts, hogy átéljem a béke, hála, és az anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesítesz. Nyitott vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő tervnek. Most látom és érzem önmagam és mindenki mást, tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel, a bőséges univerzum iránt, amit teremtettél.

Köszönöm, ámen.

 

 

A mappában található képek előnézete Angyalos képek

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Ma

Én,2015.12.04 05:45

Kedves Angyalok!Legyetek velem a jól fizető állással kapcsolatban! Szerelmem legyen többet velem! Egészséges legyen a családom minden tagja! Köszönöm szépen!!!!!♡

Mór

Szilvia,2015.11.29 13:56

Drága Angyalok. Hálás vagyok nektek, hogy velem vagytok és segítetek.Kérlek vezessetek a helyes úton. Szerelmi életem útját pedig segítsetek tisztítani. Köszönöm

Ma

Én,2015.11.27 19:02

Kedves Angyalok! Látjátok napjaim, gondjaim! Kérlek titeket, hogy legyetek velem, mellettem. A jól fizető állással kapcsolatban, anyagiak rendeződésében. Kedvesem legyen velem. Egészséges legyen a családom minden tagja! Köszönöm szépen!!!!♡

lengyellaszlo26@citromail.hu

László,2015.11.26 09:51

Kedves Angyalok! Kérlek segítsétek mostanában rosszul alakult napjaimat,tegyétek szebbé,legyetek mindig mellettem.Kérlek segítsetek édesanyám műtéte is jól sikerüljön.Anyagiakban kérem adjatok pozitív javulást,és jelenlegi kapcsolatomnál is boldogságot és hirtelen javulást,nagy szerelmet és boldog éveket egészséggel,beleértve családom minden tagját.Nagyon köszönöm!!!!!

Ma

Én,2015.11.20 10:51

Kedves Angyalok!Legyetek velem a jól fizető állással kapcsolatban! Szerelmem legyen többet velem! Egészséges legyen a családom minden tagja! Köszönöm szépen!!!!!

Vidék

Éva,2015.11.16 21:13

Drága Angyalok! Segítsetek , hogy a férjem meggyógyuljon hogy önálló életet tudjon élni. A pici unokám is egészségben menjen haza a kórházból! Köszönöm!

Polgár

Ancsa,2015.11.16 13:21

Drága segítő Angyalaim!!!
Tudom,hogy minden nap körülöttem vagytok érzem segítségeteket és szereteteteket!!
Kérlek titeket ,hogy vigyétek el minden bánatomat ,aggodalmamat ,félelmemet,és minden negatív dolgot ami az évek során összegyűlt bennem.
segítsetek helyre állítani a párkapcsolatomat,és az anyagi helyzetemet.
szeretteim legyenek egészségesek ,boldoguljanak az élet minden területén.
köszönet és hála érte.Ancsa

Ma

Én,2015.11.15 19:16

Kedves Angyalok! Rendeződjenek a dolgaim,kérlek titeket! Kedvesem Szerelmem legyen velem! Köszönöm!!!♡♡

Ma

Én ,2015.11.13 08:05

Kedves Angyalok!Legyetek velem a jól fizető állással kapcsolatban! Szerelmem legyen többet velem! Egészséges legyen a családom minden tagja! Köszönöm szépen!!!!!

Ma

Én ,2015.11.07 21:49

Kedves Angyalok! Legyetek velem és támogassátok terveimet az állással kapcsolatban, ami jól jövedelmez! Szerelmem legyen velem többet! Egészséges legyek és a szeretteim is! Köszönöm szépen!!!!

Ma

Én,2015.10.09 18:20

Kedves Angyalok! Legyetek velem és az állással kapcsolatos terveimet támogassátok, ami jól jövedelmező! Szerelmem legyen velem többet! Egészséges legyek és a szeretteim is! Köszönöm szépen!!!!

Re: Ma

Erzsébet,2015.11.04 13:04

Kedves Angyalkák Imádkozzatok gyermekemért hogy megérkezzen szerencsésen az otthonába. Köszönöm.

Most

Én,2015.10.31 20:33

Kedves Angyalkák! Segítsetek legyetek mellettem,velem! Nagyon fontos! Köszönöm szépen!!!!♡♡

Most

Én,2015.10.30 21:03

Drága Angyalok! Kérlek benneteket most segítsetek!!!Fontos!!! Köszönöm szépen!!!♡♡

Ma

Én ,2015.10.30 16:18

Kedves Angyalok! Kérlek titeket támogassatok a jól jövedelmező állással kapcsolatban! Szererlem legyen velem sokkal többet! Mindenki egészséges legyen! Köszönöm szépen!!!

4026 Debrecen, Bethlen 31.

Candoni Ágnes,2015.10.29 19:04

Drága Angyalkáim! Kérlek titeket, hogy legyetek mindig velem, segítsetek, hogy jobb anyagi helyzetbe kerüljek és legyen egy kis saját lakásom, ahol minden nap lehathatnám fejemet és imát mondhatok Istenhez és hozzátok drága Angyalkáim. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ámen

Ma

Én,2015.10.23 10:35

Kedves Angyalok! Támogassatok engem a jól jövedelmező állással kapcsolatban! Sikerüljön! Szerelmem, Kedvesem legyen velem többet! Legyen szabadideje! Egészséges legyek és a szeretteim is! Köszönöm szépen!!!!!

Vidék

Éva,2015.10.22 21:26

Drága Angyalok! Kérlek Titeket, hogy segítsétek a férjem gyógyulását! Köszönöm!

Ma

Én,2015.10.16 18:06

Kedves Angyalok! Kérlek szépen titeket támogassátok tervem a jól jövedelmező állással kapcsolatba! Sikerüljön! Szerelmem legyen velem sokkal többet! Legyen ideje rám! Egészséges legyek és a szeretteim is! Köszönöm szépen!!!

dromoigberale@gmail.com

dr omoigberale,2015.10.14 01:03

Hello, én vagyok Dr. Omoigberale valós és tényleges varázslat görgő 25 éves tapasztalattal rendelkezik a varázslat casting. Szakértő vagyok minden varázslat, i szakosodott kizárólag a szerelemben, FRUILT a méh, a HIV, hableány, Vampire, pénz varázslat, HALÁL varázslat, a gyermek születése, hogy az ex vissza. Ha problémája van, és szüksége van egy igazi és valódi varázslat görgő, hogy megoldja a problémáit, forduljon hozzám az én személyes e-mail címét, dromoigberale@gmail.com NOTE Hívj, írjon nekem. Kapcsolat info -dromoigberale@gmail.com